Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rybářská stráž

 

Členové rybářské stráže jsou:

 

Tomáš Tůma, tel. 724 179 709

Lukáš Hanuš, tel. 603 188 438

Tomáš Rovný, tel. 777 563 129

Roman Vašek, tel. 603 164 720

Roman Šubrt, tel. 724 279 255 

 

Oprávnění rybářské stráže dané zákonem č.99/2004 Sb., par.16

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a) kontrolovat
1) osoby lovící ryby nebo vodní organimy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí tento lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon.
2) osobám lovící ryby nebo vodní organismy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
3) osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvěčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
4) užívání jezů, zdymadel, stavidel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
5) způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu,

b) požadovat
1) od osoby lovící ryby nebo vodní organismy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2) od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, případně povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu nebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organismu,
3) součinnost, případně pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže,

c) zadržet
1) povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2)úlovek, rybářské náčiní nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá,

d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty,

e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

 
 
TOPlist
aktualizováno: 01.04.2020 22:53:58