Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Místní řád

 

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRU PŘEDHRADÍ NA ROK 2018


 1. revír tvoří tyto lokality:  1. jezero           2. Staré Labe    3. Karasovo rameno

- lovící má povinnost zapisovat čísla lokalit – podrevírů do povolenky

 1. rybář je povinen psát do povolenky každé datum a hodinu příchodu k vodě a číslo podrevíru.
 2. před odevzdáním povolenky je rybář povinen řádně vyplnit sumář úlovků, včetně počtu docházek. V případě jeho nevyplnění je stanovena pokuta ve výši 50,- Kč.
 3. na celém revíru je povolen lov celoročně, s respektováním doby hájení jednotlivých druhů ryb. Úhoř říční je hájen celoročně. Lov dravců je zakázán ve vymezeném území jezera (viz mapka strana 2 – platí zákaz vhazování návnad, nástrah do vyznačeného území).
 4. ryba ulovená v době hájení nebo jinak chráněná, kterou lovící vrací vodě, musí být šetrně vrácena zpět do vody. Stanovené lovné míry vybraných druhů ryb: kapr 40 cm, štika 50 cm, lín 25 cm, candát 50 cm, amur 50 cm, sumec 70 cm. Stanovena horní míra kapra 70 cm (včetně) - ryba  nad tuto míru musí být šetrně vrácena zpět do vody. Vrácení ryby do vody je nutné zapsat do povolenky.
 5.  množství úlovků: v roce 2018 je povoleno přisvojit si celkem 25 ks vybraných druhů ryb (kapr, candát, lín, štika, úhoř, bolen). Počet dravých ryb – je omezen na 5 ks ročně, z celkového počtu (kromě sumce). Lovící je oprávněn si v jednom dni ponechat 1 ks vybraných druhů ryb a to celoročně (kromě lína- 3 ks na den).
 6. množství úlovků pro krátkodobé hostovací povolenky: 1 den (24 hod.) – 1 ryba (ušlechtilá), 2 dny (48 hod.) – 2 ryby (ušlechtilá), 3 dny (72 hod.) – 3 ryby (ušlechtilá), 1 týden – 5 ryb (ušlechtilá). Na každou povolenku bez ohledu na délku její platnosti je lovící oprávněn si ponechat pouze jeden kus dravé ryby – štika, candát, úhoř. (kromě sumce)
 7. v revíru je zakázán lov z plavidel, ostrůvků, označování lovných míst bójkami, zavážení (vyjma lovu sumce), volné rozdělávání ohňů – povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech, používání sklenic se svíčkou k osvětlení, kuchání ryb na lovných místech.
 8. Stanovené denní doby lovu : dle platného rybářského řádu.
 9. členové rybářské stráže jsou : Tomáš Rovný – 777 563 129, Lukáš Hanuš – 603 188 438, Tomáš Tůma – 724 179 709
 10. lov sumce je nutno předem hlásit zástupci hospodáře revíru p. Zdeněk Harapes – tel. 602620037
 11. přísný zákaz vjezdu motorovými vozidly na louky ke Karasově rameni (jedná se o soukromý pozemek) – zde nutno využívat pouze parkoviště u jezera. Dále k lovným místům revíru jezera a Starého Labe, včetně cesty kolem ostrůvků. Parkování je možné na parkovišti u boudy. Porušení tohoto ustanovení je bráno jako hrubé porušení rybářského řádu.
 12. Rybář je povinen : ulovenou ušlechtilou rybu ihned po jejím ulovení zapsat do úlovkového lístku, dále je povinen do skončení rybolovu neodvážet ulovené ryby ani žádným způsobem zkracovat jejich délku.  Při lovu ryb mít připravený k použití podběrák, komerčně vyráběnou podložku pod ryby, pean. V případě nočního rybolovy označit místo lovu neoslňujícím čirým světlem. V případě ulovení poraněné ryby je vhodné užít desinfekci k jejímu ošetření, případně jí nevracet zpět do vody.
 13. V celém revíru platí přísný zákaz jakékoliv manipulace se stavítky, kácení a prořezávání stromů, úprava břehů v okolí vody, vyjma brigád.
 14.  Lovící je povinen se před zahájením rybolovu seznámit s aktuálními informacemi a případnými omezeními rybolovu na vývěsce na rybářské chatě u jezera.

Schváleno členskou schůzí dne 3.2.2018

 

 

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH PORUŠENÍ RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU A PŘÍKLADY JEJICH ŘEŠENÍ ZE STRANY RYBÁŘSKÉ STRÁŽE

 

Domluvou řešeno: fotografii v členském průkaze, stav dokladů, nevhodné chování u vody, sklenice s návnadou povalující se v místě chytání, popřípadě sklenice se svíčkou

Zápisem do povolenky: opakované porušení a nerespektování domluvou řešených přestupků, první zápis, následné odebrání povolenky, viditelný nepořádek na lovném místě (rybář je povinen místo uklidit před zahájením lovu), nezapsaný příchod k vodě (datum a čas), neproškrtnuté předchozí dny lovu, krátkodobá nepřítomnost u prutů, označení lovného místa bójkou, zavážení krmení a nástrah (vyjma lovu Sumce),ponechaná ryba nezapsaná v povolence, nepřipravený podběrák, podložka, nemá pean + evidentní nevhodné zacházení s rybou

Odebráním povolenky : příjezd motorovým vozidlem k revíru, lov na třetí prut i v případě lovu „jen“ nástražních rybiček, kombinace 2 pruty čeřen, dlouhodobá nepřítomnost u prutů (nemá pruty v dosahu, více jak 10 minut), chytání v době hájení, rozdělávání ohňů mimo gril, řezání dřeva ve vegetačním období(vyřezávání míst, nebo kácení na topení), manipulace s regulačními stavítky vodní soustavy, ponechání si ryby přes horní hranici míry, záměrné znečišťování revírů a jeho okolí, jiná závažná porušení vyhlášky a zákona.

 

 

Schváleno členskou schůzí dne 3.2.2018

 

 
 
TOPlist
aktualizováno: 11.11.2018 17:18:26