Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Místní řád

 

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRU PŘEDHRADÍ NA ROK 2020

1. revír tvoří tyto lokality:  1. jezero 2. Staré Labe    3. Karasovo rameno

- lovící má povinnost zapisovat čísla lokalit – podrevírů do povolenky

2. rybář je povinen psát do povolenky každé datum a hodinu příchodu k vodě a číslo podrevíru.

3. Děti do 15ti let : povolen lov pouze na 1 udici a to pod dozorem osoby starší 18ti let

4. před odevzdáním povolenky je rybář povinen řádně vyplnit sumář úlovků, včetně počtu docházek. V případě jeho nevyplnění je stanovena pokuta ve výši 50,- Kč.

5. na celém revíru je povolen lov celoročně, s respektováním doby hájení jednotlivých druhů ryb. Lov dravců je zakázán ve vymezeném území jezera (viz mapka strana 2).

6. ryba ulovená v době hájení nebo jinak chráněná, kterou lovící vrací vodě, musí být šetrně vrácena zpět do vody. Stanovené lovné míry vybraných druhů ryb: kapr 40 cm, štika 50 cm, lín 25 cm, candát 50 cm, amur 50 cm, sumec 70 cm. Stanovena horní míra kapra 70 cm (včetně) - ryba  nad tuto míru musí být šetrně vrácena zpět do vody. Vrácení ryby do vody je nutné zapsat do povolenky.

7.  množství úlovků: v roce 2020 je povoleno přisvojit si celkem 25 ks vybraných druhů ryb. Počet dravých ryb – je omezen na 10 ks ročně, z celkového počtu !včetně sumce! Po ulovení mírové dravé ryby lov dravce pro tento den končí. V případě uloveného mírového candáta je lovící povinen si ho ponechat a s lovem dravých ryb pro daný den skončit. Při lovu je zakázáno používání gafu. Lovící je oprávněn si v jednom dni ponechat 1 ks vybraných druhů ryb a to celoročně.

8. množství úlovků pro krátkodobé hostovací povolenky: 1 den (24 hod.) – 1 ryba (ušlechtilá), 2 dny (48 hod.) – 2 ryby (ušlechtilá), 3 dny (72 hod.) – 3 ryby (ušlechtilá). Na hostovací povolenky je dovolen pouze lov sumce na bójku, kačenu. Jiné způsoby lovu dravce jsou hostovacím povolenkám zakázány mimo přívlače. Vyjma celoroční.

9. v revíru je zakázán lov z plavidel, ostrůvků, označování lovných míst bójkami, zavážení (vyjma lovu sumce), volné rozdělávání ohňů – povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech, používání sklenic se svíčkou k osvětlení, kuchání ryb na lovných místech.

10. Stanovené denní doby lovu : dle platného rybářského řádu.

11. Na celém revíru je při lovu na položenou zákaz používání samozásekových montáží tak zvaných srkaček a montáží neumožňujícím plynulý průjezd vlasce zátěží.

12. Členové rybářské stráže jsou: Tomáš Rovný, Lukáš Hanuš, Tomáš Tůma, Roman Vašek, Roman Šubrt, Emil Buřil.

13. Přísný zákaz vjezdu motorovými vozidly na louky ke Karasově rameni (jedná se o soukromý pozemek) – zde nutno využívat pouze parkoviště u jezera. Dále k lovným místům revíru jezera a Starého Labe, včetně cesty kolem ostrůvků. Parkování je možné na parkovišti u boudy.

14. Rybář je povinen : ulovenou ušlechtilou rybu ihned po jejím ulovení zapsat do úlovkového lístku, dále je povinen do skončení rybolovu neodvážet ulovené ryby ani žádným způsobem zkracovat jejich délku.  Při lovu ryb mít připravený k použití podběrák, komerčně vyráběnou podložku pod ryby, dále je povinen při vyproštění háčku rybě použít pean. V případě nočního rybolovy označit místo lovu neoslňujícím čirým světlem. V případě ulovení poraněné ryby je vhodné užít desinfekci k jejímu ošetření, případně jí nevracet zpět do vody.

15. V celém revíru platí přísný zákaz jakékoliv manipulace se stavítky, dále kácení a prořezávání stromů v okolí vody, vyjma brigád.

16.  Lovící je povinen se před zahájením rybolovu seznámit s aktuálními informacemi a případnými omezeními rybolovu na vývěsce na rybářské chatě u jezera.

 

 
 
TOPlist
aktualizováno: 01.04.2020 22:53:58