Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Členská schůze

U s n e s e n í

členské schůze MO ČRS Předhradí

konané dne 1.2.2020 v Pňov-Předhradí

 

Členská schůze schvaluje:

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze a plán práce na rok 2020,

b) účetní závěrku za rok 2019,

c) rozpočet na rok 2020,

e) zprávu hospodáře,

f) peněžní deník za rok 2019

g) zprávy vedoucího mládeže

j) členské povinnosti – 10 brigádnických hodin = 200,- Kč/hod ve věku 16-65 let

Členská schůze zamítá:

a) Podání žádosti o výjimku lovu nonstop při lovu sumce na rok 2021

Členská schůze bere na vědomí:

a) zprávu dozorčí komise která je přílohou zápisu

b) schválené ceny povolenek do roku 2022

Členská schůze ukládá:

a) zajistit zarybnění dle návrhu hospodáře, případně náhradu odpovídající návrhu

b) zajistit uspořádání dětských a členských rybářských závodů

c) pokračovat v podpoře činnosti na úseku mládeže

d) zajistit pořádání brigád dle dlouhodobého plánu

e) pokračovat v řádné inventarizaci majetku MRO

 

Podpisy členů návrhové komise:

Tomáš Tůma

Jiří Melezinek

Lukáš Vrchota

________________________________________________________________________________________

 

Program Členské Schůze MRO Předhradí konané dne 1.2.2020 od 17:00 v sále pohostinství

U Sýkorů

 

 1. Úvod – Přivítání a zahájení
 2. Volba mandátové a návrhové komise (usnášení schopnost ČS)
 3. Zpráva předsedy dozorčí komise k plnění usnesení ČS ze dne 2.2.2019 a kontrole hospodaření za rok 2019 včetně zůstatku v pokladně MRO k 31.12.2019

Shrnutí roku 2019

 1. Brigády – Čištění kaliště, Přepady, Zpevňování břehů, Sekání kolem revíru, Počet odpracovaných hodin
 2. Tábor kroužku MRO Plaňany
 3. Dětské rybářské závody
 4. Zahájení práce s mládeží – zpráva hlavního vedoucího
 5. Členské rybářské závody
 6. Vánoční kapr zdarma

Rybářská stráž

 1. Prohřešky za rok 2019
 2. Upozornění na rok 2019 (nepřítomnost u prutů, podložka, osvětlení lovného místa, lov nástražních ryb bez předepsaného vybavení)

Zpráva Hospodáře

 1. Sumář za rok 2019
 2. Hospodářské vyrovnání 2019

 

Rok 2020

 1. Seznámení s dodatkem na rok 2020 – (pouze drobná změna)
 2. Seznámení s cenami na rok 2020 – (ceny zmraženy do roku 2021)
 3. Seznámení s rozpočtem na 2020 – vyrovnaný
 4. Diskuze připomínky pouze k ceníku, dodatku a rozpočtu
 5. Změna bodů 1-3  dle výsledku diskuze

 

Hospodář – návrh zarybnění dle výsledku hlasování v bodech 1-3

Jednatel 

 1. Návrh náplně brigád na rok 2020 + cíle v jednotlivých úsecích
 2. Dle bodů 1-3 nastavení MORS a od 10.2.2020 možnost zaplatit příspěvky, povolenky brigády atd. na OÚ 

Širší diskuze ke všemu ostatnímu, co nezaznělo v předchozí diskuzi

 • Návrhová komise  - Usnesení – hlasování

Závěr promítání fotek.

 

 

 
 
TOPlist
aktualizováno: 01.04.2020 22:53:58